O quizie

Narodowe Czytanie – wielki test wiedzy o lekturach

W 2021 r. akcja Narodowego Czytania odbywa się już po raz dziesiąty. Jubileusz to dobra okazja, aby sprawdzić wiedzę na temat lektur czytanych w ramach tej akcji. A były to wyborne teksty, które zajmują kluczowe miejsce w historii polskiej kultury. Znalazły się wśród nich wielkie powieści, słynne utwory dramatyczne i nowele oraz poemat epicki, Pan Tadeusz, od którego rozpoczęto Narodowe Czytanie. Pytania testu dotyczą treści dzieł, a także ich autorów, późniejszych adaptacji, kontekstu historycznego i kulturowego. Kolejność pytań odzwierciedla historię edycji Narodowego Czytania.