Quiz

  • Pan Tadeusz
  • Dzieła Aleksandra Fredry
  • Trylogia
  • Lalka
  • Quo vadis
  • Wesele
  • Przedwiośnie
  • Nowele polskie
  • Balladyna
  • Moralność pani Dulskiej
 

Strona 1 z 10

Pan Tadeusz

1. W Inwokacji rozpoczynającej poemat Adam Mickiewicz opisał trzy rośliny upiększające pola Litwy, „kraju lat dziecinnych”. Jednym był bursztynowy świerzop, drugą biała jak śnieg gryka, a trzecią był kwiat okrywający się „panieńskim rumieńcem”. Wskaż ilustrację z tą rośliną.
2. W czasie koncertu, który Żyd Jankiel gra na cymbałach pojawiają się odniesienia do jednej z pieśni patriotycznych. Posłuchaj melodii poniżej i wskaż o jaki utwór chodzi.

3. W zbiorach której instytucji znajduje się rękopis Pana Tadeusza?
4. Pełny tytuł poematu brzmi Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, przez Adama Mickiewicza. Co oznacza słowo „zajazd” użyte w tytule?
5. Ksiądz Robak, prowadząc patriotyczną agitację w karczmie, pokazywał szlachcie pewien przedmiot. Co to jest?

Ksiądz Robak